Objectius 2021-2025

Nova Junta, nous reptes!

Amb la renovació de la junta directiva hem fixat 10 objectius per al període 2021-2025:

1.- Relació família/escola

Famílies i escola hem de treballar plegats en uns objectius comuns: la socialització, l’èxit educatiu i el benestar de la nostra mainada. Per tant, és vital que hi hagi una bona entesa i, per tant, una bona comunicació entre ambdues parts, ja que les relacions que s’hi estableixen són importantíssimes per a un desenvolupament harmònic i saludable en tots dos àmbits.

Des de l’AFA Escola Montcau volem que aquesta comunicació sigui encara més fluïda, de qualitat i que perduri en el temps —independentment de l’edat de l’alumnat— perquè pensem que aquest aspecte és cabdal en tots els nivells formatius de l’alumnat.
I per tot això, volem treballar en equip amb l’escola Montcau, en una mateixa direcció, volem crear noves iniciatives i generar més diàleg en ambdós sentits: eliminar possibles barreres i obrir portes per a aconseguir millors resultats; tot en benefici de la nostra canalla.

Seguirem fent de pont entre famílies i escola, però, a més, mirarem d’aconseguir que les carreteres siguin de via ràpida i sense peatges

Llegir més

2.- Canvi de denominació AMPA a AFA

Perquè volem ser una associació inclusiva i coherent amb tots els tipus i models de convivència que existeixen actualment, hem realitzat el canvi de denominació d’AMPA a AFA (associació de famílies de l’alumnat).

Un canvi de nom que respon a un procés de transformació que viu la nostra societat i és que a l’escola Montcau convivim amb tipologies de famílies molt diferents. Una pluralitat que enriqueix tant a les famílies, com als infants i a l’equip educatiu.

Les associacions familiars vinculades a les escoles hem de vetllar per tal que totes ens sentim part de la comunitat escolar i una manera de fer-ho és cuidar la utilització de conceptes i paraules molt arrelats sobre els quals, de tant en tant, cal fer una petita reflexió.

Perquè en la diversitat hi ha la riquesa. Perquè les famílies heteroparentals, homoparentals, monoparentals, enllaçades, extenses, coparentals, d’acollida, de progenitors separats, adoptives, etc., som FAMÍLIES.

Llegir més

3.- Potenciar el Consell Escolar

I com el potenciarem? Doncs, explicant-vos què és i per a què serveix perquè sabem que és el gran desconegut.

La seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució de conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, l’alimentació al menjador escolar, etc. En ell hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: la direcció de l’escola, el professorat, les famílies, personal d’administració i serveis, una persona en representació de l’administració local i d’altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Les decisions que s’hi prenen són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de l’alumnat. Per tant, com a corresponsables de la formació de la nostra mainada, la nostra participació i implicació al consell escolar és molt important.

Com a AFA Escola Montcau hi defensem les posicions i els interessos de les famílies, a més de donar veu a les peticions, preocupacions i iniciatives que pugin sorgir. Així mateix, ens encarreguem de transmetre tots els acords i temes tractats perquè les famílies tenim el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre.

Llegir més

4.- Millorar comunicació

Perquè volem ser una associació de famílies propera, transparent i accessible a tothom i perquè sabem que una bona comunicació és la base d’una bona entesa, posem especial èmfasi en la millora dels nostres canals de comunicació amb les famílies sòcies.

Volem potenciar les eines i plataformes de comunicació digital per aconseguir una informació fluïda i rigorosa sobre les activitats, els serveis, el funcionament i les actuacions de l’AFA Escola Montcau.

Renovarem, consolidarem i crearem nous continguts a la nostra pàgina web; tenim pensada la creació d’un butlletí periòdic en format PDF perquè esteu assabentades de tot allò que passa als serveis que gestionem i a l’

escola Montcau; i ens bolcarem en l’acollida de les famílies nouvingudes al centre per fer-los sentir com a casa.

Malgrat tot, sabeu què ens falta? Retroalimentació. Ens agradaria que aquesta comunicació fos bidireccional, volem saber de vosaltres, desitgem la vostra implicació. Frisem perquè ens feu arribar les vostres preguntes, les vostres queixes i els vostres suggeriments perquè volem créixer amb vosaltres i millorar per vosaltres.

Tots són actius i us respondrem amb rapidesa i diligència. Perquè la nostra voluntat és estar al servei de les famílies per a informar de tot allò que fem de manera clara, veraç i directa.

Llegir més

5.- Augmentar els avantatges econòmics de les famílies sòcies

Sabem que les despeses pel que fa a l’educació i el lleure dels nostres infants moltes vegades no s’ajusten a les nostres butxaques i, per això, volem que les famílies sòcies de l’AFA Escola Montcau us pugueu beneficiar de més descomptes en alguns dels serveis que gestionem.

De cara als propers cursos gaudireu de més rebaixa en el preu de les activitats extraescolars que s’oferiran a l’escola Montcau (les quals compliran tots el protocols COVID establerts), així com de més recompensa en la compra dels llibres escolars, que ja sabem que sempre són una despesa extra important, sense deixar de banda el descompte habitual en el servei d’acollida. I és que, sabíeu que gràcies a l’AFA Escola Montcau gaudim dels serveis d’acollida i de les activitats extraescolars?

Així mateix, des de l’associació iniciarem les gestions per a la creació d’un carnet per les famílies sòcies amb el que gaudirem de descomptes i preus especials en aquells establiments que hi vulguin col·laborar.

Llegir més

6.- Consolidació de la rehabilitació de l'edifici de l'escola

Com la gran majoria ja sabeu, el passat 2019 Educació va decidir clausurar dos dels quatre blocs del nostre centre per l’aparició d’esquerdes a diferents façanes d’ambdós edificis. Tot i això, les obres de consolidació estructural encara no han començat i tampoc no tenim informació sobre què preveu fer el Departament d’Educació.

Com a conseqüència, els nostres infants tenen la zona de pati considerablement retallada, l’espai de menjador reduït i s’han quedat sense biblioteca. I com per a nosaltres, les famílies, el més important és la seguretat i el benestar de la nostra mainada, des de l’AFA Escola Montcau impulsarem la creació d’una comissió específica per fer el seguiment de les obres de rehabilitació de l’escola Montcau. Una comissió que tindrà com a objectiu mantenir-nos informades sobre el calendari de les intervencions, així com de les actuacions que es realitzin al llarg de l’execució de les obres. Perquè la seguretat de la nostra mainada a l’escola és el més important.

A més, aprofitarem aquesta consolidació estructural per demanar l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’escola, així com la millora dels espais exteriors per a que les nostres criatures puguin gaudir del lleure amb elements naturals i puguin aprofitar al màxim la zona verda del recinte.

Llegir més

7.- Potenciar les activitat extraescolars

Perquè sabem que el lleure dels nostres infants és molt important i perquè volem que aquest sigui variat i de qualitat, pel als propers curos tenim pensat ampliar el ventall de les activitats extraescolars amb una oferta ben atractiva i uns col·laboradors amb molta empenta. Segons estudis, l’alumnat que participa en activitats extracurriculars millora els resultats escolars, mostra més motivació i predisposició a l’aprenentatge i incrementa les expectatives formatives per a l’educació postobligatòria en comparació amb el que no en fa.

Per això estem planificant diversos tipus d’activitats on es promourà l’enginy i la inventiva dels infants com ara robòtica; activitats que fomentin un estil de vida saludable a més de treballar les habilitats motrius bàsiques, com ara patinatge, dansa o ioga; activitats acadèmiques on els infants puguin aprofundir en allò que treballen a l’escola o endinsar-se en el seu aprenentatge des del joc, com ara l’anglès o la informàtica; i activitats que esperonaran la creativitat de la canalla com ara tallers de manualitats i costura.
I això no és tot! Ja us vam dir fa un parell de dies que som molt conscients del repte que suposa conciliar la vida laboral amb la familiar i, per això, tenim al cap la possibilitat d’organitzar casals pel Nadal i Setmana Santa.

Estem cuinant moltes cosetes i si les voleu tastar, ja sabeu, apunteu-vos-hi, perquè totes aquestes activitats estan subjectes a demanda: es podran fer sempre i quan el nombre d’infants inscrits sigui suficient per al seu desenvolupament.

I recordeu, si som membres de l’AFA Escola Montcau, gaudim de descomptes molt llaminers! 

Llegir més

8.- Millores al servei de menjador

Famílies, no cal que us diem que una bona alimentació és la base necessària per a un bon desenvolupament físic, psíquic i social de la mainada i, per tant, una alimentació saludable és cabdal per al seu creixement.

Sense oblidar que el primer aprenentatge alimentari i el més important es produeix en el nucli familiar, des de la comissió de menjador de l’AFA Escola Montcau es vetlla perquè els menús del menjador siguin equilibrats, amb varietat d’aliments segons la temporada, que incorporin diverses coccions i que s’hi introdueixin nous aliments per aconseguir una dieta més equilibrada i variada.

Seguint les recomanacions de salut, volem promoure uns menús encara més saludables i procurarem que no hi hagi presència d’aliments altament processats ni enriquits amb sucres, ja que són nocius per la salut; que s’hi redueixi el consum de carns vermelles i processades; que s’hi incrementi el consum de llegums, aliments integrals, peix i proteïna vegetal, per tal d’equilibrar el consum d’aquesta última amb el de proteïna animal, i que s’hi reforci el consum de làctics no ensucrats.

Així mateix, també és cert que el menjador escolar ha de contribuir a un model alimentari més sostenible i més equitatiu i, per això, volem potenciar el consum d’aliments de temporada, de producció local i de venda de proximitat, cosa que com a valor afegit enforteix l’economia local, afavoreix el vincle entre la producció i el consum, contribueix a la bona salut dels nostres ecosistemes i redueix la contaminació produïda pel transport de llargues distàncies (una manera més de combatre l’emergència climàtica).

Tot això sempre respectant aquelles situacions de trastorns deguts a malalties o a aspectes culturals. Perquè menjar bé és bo i som el que mengem.

Llegir més

9.- Equilibri de l'ús de dispositius digitals i llibres de text

L’educació, l’escola i les famílies hem d’estar al dia de tots els canvis que succeeixen a la societat i és sabut per tothom que vivim en un món on les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) formen part, i cada vegada més, del nostre entorn. Per aquesta raó, i amb la finalitat d’apropar i d’adaptar el sistema educatiu a les necessitats de la nostra mainada i a aquestes noves demandes de la societat, l’AFA Escola Montcau ha estat invertint en la compra d’ordinadors, pissarres digitals i tauletes tàctils per tal d’ampliar i millorar el ventall i la qualitat dels dispositius tecnològics de l’escola Montcau.

Entenem la tecnologia com un mitjà, no com una finalitat, i no hem de confondre ús i competència eficient i, per això, creiem que els continguts educatius digitals ampliarien les possibilitats dels llibres de text tradicionals, ja que serien un complement per a aquests, en permetre accedir a recursos impossibles d’incorporar en paper, com ara activitats interactives, vídeos, veu i d’altres recursos.

A més, amb un increment de la utilització actual dels dispositius digitals es podrien eliminar les pesades motxilles, disminuir la despesa en material educatiu i tendir a una educació més sostinguda i amb més respecte al medi ambient en consumir menys paper.

Tot i això, sabem que s’ha de trobar l’equilibri adequat entre l’ús de materials impresos i tecnologies digitals, ja que els llibres de text també són eines d’aprenentatge d’inclusió social per tal que certes famílies no ens sentim excloses per la manca d’accés a certs recursos. Així que plantegem el foment per igual d’ambdues opcions, donat que hi ha diverses formes de tractar una mateixa informació. Perquè aprenem mentre avancem!

Llegir més

10.- Millorar recursos per a famílies

Des de l’AFA Escola Montcau volem trobar un espai i un temps per compartir amb les famílies, experiències i reflexions sobre l’educació de la nostra mainada.

Volem incrementar el ventall de recursos per a les famílies sòcies per tal d’afavorir l’autonomia en la gestió educativa, així com sensibilitzar, informar i difondre eines que ens puguin ajudar sobre temes i aspectes de l’educació que ens preocupen a totes.
Volem crear un espai d’intercanvi per tal de debatre i compartir estratègies educatives aplicades a l’àmbit familiar així com comentar experiències amb altres famílies que viuen circumstàncies semblants, tot compartint sentiments, situacions, recursos, actuacions i reflexions.

Així mateix, tenim pensat impulsar la creació de l’Espai formatiu per a les famílies. Dins aquest projecte ens agradaria oferir tallers familiars, conferències i formacions a mida per a les famílies amb l’objectiu de millorar i enfortir coneixements, eines i recursos per a l’educació i la criança dels nostres infants perquè volem contribuir a la millora de les relacions familiars i el benestar de la nostra mainada.

Serien uns tallers amb un caràcter eminentment pràctic, amb l’objectiu que les famílies poguéssim experimentar, reajustar actuacions i parlar d’aspectes aplicables a l’educació dels nostres infants a partir d’una dinàmica o activitat vivencial.

En definitiva, volem oferir a les famílies orientacions i recursos específics que ens facilitin el treball diari d’acompanyament de la nostra canalla. 

Llegir més