Què és?

L’AFA de l’Escola Montcau és una entitat sense ànim de lucre que agrupa les famílies de la nostra escola.

La missió de l’AFA és contribuir a l’educació integral que reben els nostres infants a l’escola i col·laborar amb els diversos sectors de la comunitat educativa.