Acollida

Servei d'acollida

Servei d’acollida matí i tarda, per afavorir la conciliació de la vida laboral i de la familia.

És molt important que respecteu els horaris per tal de garantir el correcte funcionament i el control del servei.

Documentació important curs 2023-24

Acollida matinal

El servei d’acollida funciona de les 7:30 h i fins a les 9 h.

A partir de les 8:55 h es recullen els materials i es preparen els diferents grups estables per anar a les aules i poder començar les classes a les 9:00 h.

El servei d’acollida es realitza al menjador i l’entrada és per la porta principal. Només pot acompanyar a l’alumne una sola persona.

Se’n pot fer un ús fix o esporàdic, en aquest darrer cas no cal avisar prèviament tot i que us agrairíem que, en la mesura que sigui possible, ho comuniquéssiu per tal de garantir les ràtios corresponents.

Acollida de tarda

L’horari del servei és de 16:30 h a 18 h (Actualment només fins les 17:30 h, subjecte a canvi segons la demanda.).

Si feu un ús esporàdic cal que ho comuniqueu per escrit a la tutora o tutor.

Gestió econòmica del servei d'acollida

Els rebuts es passaran entre el 10 i el 20 de cada mes, a mes vençut. Si hi ha alguna família que vol realitzar el pagament en metàl·lic ho haurà de comunicar a l’equip de monitoratge del servei d’acollida.

Les famílies sòcies gaudeixen d’un descompte en els serveis d’acollida. 

*Actualment només fins les 17:30 h, subjecte a canvi segons la demanda.